Kanatlı Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇nde Ozon Si̇stemi̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE OZON SİSTEMİ
KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE OZON SİSTEMİ
 
TAVUK ÜRETİMİNDE OZON
 
Tavukçulukta ozonun en büyük avantajları arasında pilicin daha sağlıklı yetişmesi, diğer dezenfektanlara göre kanserejen etkisi olmaması, tavuk üzerinde kalıntı bırakmaması, klordan 3125 kat daha etkili olması, sudan ve elektrikten tasarruf sağlaması, sektördeki büyük sorunlar yaratan salmonella, kuşgribi, e-coli gibi bakterileri yok etmesi, ürünün raf ömrünü uzatması başlıca sayabileceğimiz avantajlarıdır.
 
Ozon sistemleri, tavukların yaşadığı ortama verilebileceği gibi içme sularına da uygulanabilir. Bu metodlar, kirli sulardan enfekte olmamış, daha sağlıklı tavuklar üretebilme anlamına gelir.
 
TAVUK İÇME SUYU OZONLAMA SİSTEMİ
 
OZON’lu su, hastalık ve ölüm sayısını azaltırken su tüketimini, hayvan büyümesini ve üremeyi iyileştirir. Suda çözünen ozon, E-coli başta olmak üzere bilinen tüm bakteri ve virüsleri tamamen yok eder. Kimyasallara gerek yoktur, suda hiçbir kalıntı bırakmaz tamamen doğaldır. Ozon ayrıca ağır metalleri oksitleyerek sudan uzaklaştırılmasını sağlar. İlaç ve antibiyotik kullanımını ciddi oranda azaltır. Tesislerde su kalitesini iyileştirmek için ozonun kullanılmasının birçok üretici için maliyet tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.
 
 AVANTAJLARI NELERDİR ?
 

• Tavukçuluk sektöründe sıklıkla rastlanan ve ciddi oranda performans ve kazanç kayıplarına yol açan özellikle E-coli, coliform, salmonelle vb. bakterileri tamamen yok ederek suyunuzu %100 steril hale getirir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek Hastalıkları ve ölüm oranlarını azaltır. Sindirimi hızlandırır.

• Suyun kalitesini (rengi, tadı, kokusu) iyileştirir. Ağır metalleri sudan uzaklaştırır.

• Kimyasal madde kullanımına gerek duyulmaz. Hammadde ihtiyacı yoktur.

• İlaç ve antibiyotik kullanımını ciddi oranda azaltır.Tavuğun genel sağlığını iyileştirir.

• Kısa süre içerisinde yatırım maliyetini tolere ederek işletmeye uzun vadede ciddi kârlılık sağlar.

• Klor vb kimyasal kullanımına gerek kalmaz.

• USDA, FDA, EPA ve USDA-Organik onaylıdır.

 
TAVUK KÜMESLERİNDE OZONLU HAVA
 
Yapılan çalışmalarda ortalama 30.000 tavuktan oluşan, üç ayrı tavuk çiftliğinde ozon uygulamasından önce, tavukların ölüm oranları, ortalama ağırlıkları ve bakteri sayımları gibi değerler alınmış, ozon sistemleri kurulduktan sonra bu değerler karşılaştırılmıştır. Hayatta kalan tavukların ortalaması %94.3 oranından %97.2 oranına yükseldiği görülmüştür ki bu da ortalama 900-1000 tavuk demektir. Tavukların ortalama ağırlıkları 2.23 kg’den 2.58 kg’ye yükselmiştir. Toplam bakteri sayımı ise 100 ppm seviyesinden 2 ppm’in altına çekilmiştir. Total bakterideki düşüş ozonun sanitasyon ajanı olarak etkinliğini kanıtlamakla kalmayıp, tavuklardaki ölüm oranını düşürmüş, ortalama ağırlıklarını artırmış ve daha sağlıklı hale getirmiştir.
 
AVANTAJLARI NELERDİR ?

• Çiftlik ortamındaki gazları ( karbondioksit, amonyak vb.) kırıp hava kalitesini arttırır.

• Çiftlik ortamında Bakteri gelişimini engeller 

• Dışarıdan gelecek her türlü bakteri ve virüsü ortam havasından uzak tutar.

• Çevresel faktörleri iyileştirerek, hayvanların daha az hasta olacakları bir seviyeye getirir.

• Üretim için daha az aşı ve ilaç kullanımını sağlar.

• Ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz, çevre dostudur.

• Tavuk üzerindeki stresi azaltır, kilo alımına yardımcı olur, ölüm oranlarını düşürür.

• Altlığın kuru kalmasını sağlar ve altlıkta bakteri oluşumunu engeller.

• Ortamdaki kötü kokuyu azaltır.

YUMURTA ÜRETİMİNDE OZON KULLANIMI

• Yumurta üzerindeki bakteri yükünü azaltır.

• Kabuk kalitesini arttırır,raf ömrünü uzatır.

• Depo içerisinde bakteri,virüs,küf,maya oluşuunu engeller.

• Üretim için daha az aşı ve ilaç kullanımını sağlar.

• Ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz, çevre dostudur.

• Tavuk üzerindeki stresi azaltır, yumurta verimini arttırır, ölüm oranlarını düşürür.

 

KULUÇKALARDA OZON KULLANIMI

Ozon gazının kanatlı sanayinde diğer bir kullanım alanı da, kuluçka makinelerinin ve folluklarının dezenfeksiyonudur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, kuluçka makinelerinin folluklarından izole edilenStaphylococcus, Streptococcus ve Bacillus türleri ve kültür koleksiyonlarından elde edilen E.coli, Pseudomonas fluorescens, S. Typhimurium, Proteus türleri ve Aspergillus fumigatus türleri, laboratuvarda inoküle edilerek ozon gazına tabi tutulmuş ve ozonun mikroorganizma yükünde 4-7 logaritmik azalmaya neden olduğu saptanmıştır.
 
Ozon gazı yumurtalara uygulandığında, ozonlanmış su ile yıkanan yumurtaların kabuklarındaki mikrobiyal yükte 2,5 logaritmik ünitenin üzerinde bir sayısal azalma saptanmıştır. Ayrıca ozonlanan kuluçka kabinlerindeki havada Salmonella ve toplam canlı sayısında %75-99 arasında azalma meydana geldiği görülmüştür. Yumurtaların depolanmasında nem kaybı nedeniyle, yumurta kabuğunda oluşabilecek büzülmeyi engellemek amacıyla yüksek nem gereklidir. Ancak yüksek nem, küf gelişimine sebep olmaktadır. Ozonlu atmosferde, %90 nem ve 0 °C’de 8 aya kadar depolanan yumurtalar küf gelişimi olmadan depolanabilmektedir. Bu şekilde depolanan yumurtaların taze yumurtalardan ayırt edilmesinin olanaksız olduğu görülmüştür. Kabuklu yumurtaların 59,4°C’deki su ile yıkanarak, vakum altında ozonlanmasıyla üründeki mikrobiyal yük önemli ölçüde azaltılmakta ve ürünün raf ömrü uzamaktadır.
 
Daha detaylı bilgi  için lütfen  iletişime geçiniz.
 
 
 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın