Endüstri̇yel Baca Koku Gi̇deri̇mi̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
ENDÜSTRİYEL BACA KOKU GİDERİMİ
ENDÜSTRİYEL BACA KOKU GİDERİMİ

Koku yayma potansiyeli yüksek olan birçok işletme, kısa mesafedeki kokunun sorun olmadığı kırsal alanlarda bulunmaktadır. Bununla birlikte, kentsel alanlardan kırsal alanlara yayılmaya devam ettikçe, bu işletmelerin bulunduğu alanlarda insan potansiyeli artmış, var olan kokular yeni oluşan nüfusa zarar verir hale gelmiştir.

 

İşletmelerin koku sorunları nedeniyle para cezaları veya yasal işlem tehlikesi ortaya çıkmaktadır.

 

Ozon jeneratörleri, endüstriyel prosesler tarafından yaratılan kokuları önemli ölçüde azaltmak hatta ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı olarak güvenle kullanılabilir. Düzgün bir şekilde uygulanan ozon, içeride ve dışarıda koku giderilmesini, şikayetlerin azalmasını ve daha iyi bir çalışma ortamını sağlar.

 

Ozonun Avantajları ;

 

- Ozon hızlı etki eder.
- Zararlı yan ürünler oluşturmaz (Ozon yeşil bir teknolojidir).
- Ozon güvenlidir.
- Otomatik İşlem yapar.
- Gelişmiş hava kalitesi ve çalışma ortamı sağlar.
- Koku şikayetlerini ortadan kaldırır.

 

Endüstriyel uygulamalarda kokuya neden olan fabrika ya da uygulama bölümünün çıkış bacasına ozon gazı uygun proses yöntemi ile uygulanmaktadır. Uygulama lokal ya da statik etkiyle gaz formatında verilmektedir.

 

Uygulamanın öncesinde ve sonrasında resmi ya da akredite kuruluşlar tarafından ölçüm raporları alınarak uygulamanın doğruluğu test edilmektedir. Uygulama dozajları ve yöntemler, mühendislik çözümleriyle beraber firmamızca sağlanacaktır.

 

Türkiye’ de yasal koku sınırı 1000 KB/ m3’dür.

 

Çevre ve Şehirciliğin 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı R.G. "Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" 'e göre;

 

MADDE 9 – (1)

Şikâyete konu olan işletmenin faaliyet gösterdiği zamanlarda koku emisyonuna neden olan kaynak/kaynaklarından ulusal/uluslararası standartlara göre alınan ve işletme/tesisin koku emisyonunu temsil eden en az üç kokulu gaz örneğinin olfaktometrik olarak ölçülmüş koku konsantrasyonlarının geometrik ortalaması;

a) 1.000 KB/m3veya daha az ise, işletme/tesiste kaynakta koku giderimi konusunda herhangi bir işlem yapılmaz.
b) 1.000-10.000 KB/m3 aralığında ise, yetkili merci tarafından, işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alınması, alınan tedbirlerin etkinliğinin belirlenmesi için kaynak/kaynaklarda ölçüm yapılarak bu çalışmalarla ilgili raporun yetkili mercie sunulması için süre verilir.
c) 10.000 KB/m3 ten büyük ise, yetkili merci tarafından 16.madde kapsamında idari yaptırım uygulanır ve işletmede koku kontrol/ek koku kontrol tedbiri alınması, alınan tedbirlerin etkinliğinin belirlenmesi için kaynak/kaynaklarda ölçüm yapılarak bu çalışmalarla ilgili raporun yetkili merciye sunulması için süre verilir.

MADDE 9 – (2)

Koku şikâyetine neden olan işletme/tesislerin sorumluları, koku emisyonunu gidermek üzere önlem aldıktan sonra koku kaynağındaki emisyonu yeniden ölçtürür.

MADDE 9 – (3)

Bir işletmede birden fazla koku kaynağı olan tesis varsa, bu durumda her bir kaynaktaki koku debisi (q koku) bulunup, işletmenin tümü için toplandıktan sonra, bütün kaynaklardan çıkan kokulu gaz hacimsel debileri (Q) toplamına bölünerek ortalama koku konsantrasyonu belirlenir. Bu şekilde bulunan ortalama koku konsantrasyonu birinci fıkranın (a)(b) ve (c) bentlerine göre değerlendirilir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın