Atık Sularda Ozon Uygulaması
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
ATIK SULARDA OZON UYGULAMASI
ATIK SULARDA OZON UYGULAMASI

         Ozonlamanın etkisi, ozon dozuna, reaksiyon süresine, arıtılacak organik madde yüküne ve pH değerine bağlıdır. Yüksek pH değerlerinde ozon, düşük seviyelere göre daha çabuk parçalanmaktadır. Ozon, endotermik reaksiyon ile üretilir. Oluşan reaksiyon ürünü hızlı bir şekilde moleküler ve atomik oksijene parçalanmaktadır. Ozonun kararlı olmayışı, onun bir kaba doldurulup taşınabilmesini engellemekte ve bu yüzden de kullanılacağı yerde üretilmektedir.

Bir ozon tesisi ;

 • Ozon reaktörü,
 • Karıştırma tesisi,
 • Dinlendirme tankı
 • Reaksiyon tankı
 • Desarj ve artık ozon giderilme birimlerden oluşmaktadır.

 

Endüstriyel bir tesisten çıkan atık su BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), renk, fenol, siyanür, temizlik maddeleri ve bir dizi kimyasal içerebilir.

UV ve/veya diğer fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle de  kombine edilebilen ozon;

 • Yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde bu tip karmaşık atıkları arıtmada KOİ ve BOİ giderimi, biyolojik arıtılabilirliğin arttırılması (ön arıtma), vb. Uçucu organik maddelerin oksitlenmesi,

 

 • Organik ve inorganik maddelerin dekompozisyonu  veya  giderilmesi,  bulanıklığın azaltılması, biyolojik çamur organiklerinin kısmi veya tamamen oksitlenmesi, biyolojik çamurun kısmi oksidasyon ile substrat olarak geri devredilmesi, çökeltmeyi önleyici mikroorganizmaların (flamentous) giderilmesi durumlarda mükemmel sonuçlar verir.

 

 

 • Sudaki organik maddeleri parçalayarak TOC (Toplam Organik Karbon) oranını düşürür.
 • Bakteri ve patojen imhasında ve renk, koku giderimin de %99,99 başarılıdır.
 • Kimyasal oksidasyon ile atık sulardaki kirleticiler kararlı son ürünlere veya daha kolay ayrışabilen veya apsorpsiyon ile uzaklaştırılabilen ara ürünlere dönüştürür.
 • Kimyasal oksidasyon hızı, pH ve katalizatör varlığına bağlı olarak değişim gösterir.
 • Bozunma iyonu, O3’un radikal bozunma ürünleri, çözünen organik maddelerin bozunma ürünleri, katı alkaliler, geçiş metalleri, metal oksitler ve karbon gibi maddelerin varlığı ile katalizlenir. Pratik olarak, doymuş hidrokarbonların ve halojenli alifatik maddeler gibi reaktif olmayan maddelerin tam parçalanması sadece O3 ile mümkün olmaz. Ozon ses dalgaları (ultrason) veya ultraviyole gibi harici bir enerji kaynağı ile birlikte kullanıldığında refraktör (biyolojik ayrışmaya dirençli veya kararlı) maddelerin parçalanması da sağlanır.
 • Su geri dönüşümünün önemli olduğu bölgelerde su mağduriyetini önlemek amacıyla Doğal kaynakların korunması sağlar. Geri dönüşüm konusundaki işletme ve sarf maliyetlerin düşürülerek bütçe katkısı sağlaması hususunda ozon ile arıtma uygulamaları geniş bir spektrum içerisinde seçenekler sunar.

 

Daha önce yapılmış bir çalışmada ;  

Kuluçka  Atık suyun da  aynı standartlar dahilindeki ozon cihazı ile 15 er dk ozon uygulanan  numune sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bu sonuçlara göre :

Ozon tek başına standart ozon cihazları ile ve reaksiyon tankı olmadan  koi için başarılı oranı yaklaşık %25 seviyelerinde iken desarj istasyonunda  bu oran %80 civarındadır. Diğer unsurlarda daha farklı sonuçlar vermektedir..

 

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın