Medi̇kal Alan Steri̇li̇zasyonu
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
MEDİKAL ALAN STERİLİZASYONU
MEDİKAL ALAN STERİLİZASYONU

Giriş; Viral enfeksiyonlar, hastaneler, klinikler, eczaneler ve ambulans hizmetleri dahil olmak üzere çoksayıda kapalı kamusal alanda elde edilebilir . Bu ortamlarda influenza, rinovirüs, koronavirüs, adenovirüs,enterovirüs, norovirüs ve solunum sinsiyal virüsü (RSV) dahil olmak üzere çoklu virüslerin varlığına dair kanıtlar gözden geçirilmişr. Hastane ortamında edinilen enfeksiyonlar hastalar, çalışanlar ve ziyaretçiler için büyük bir endişe kaynağıdır. Daha uzun hastanede kalış sürelerinden, artan maliyetlerden, sağlık çalışanları arasındadevamsızlıktan ve haa hasta ölümlerinden sorumludurlar. Norovirüs, influenza, rotavirüs ve RSV, lejionella, hastane ortamında edinilen en yaygın virüsler arasındadır.

Sonuç; Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, çeşitli RH seviyelerinde ve 70'e kadar maruz kalma sürelerinde düşük ozon konsantrasyonları, sırasıyla 1.13 ppm ± 0.26 ppm ve 0.23 ppm ± 0.03 ppm kullanılarak faj ve MNV-1 inakvasyonu için hava işleminin etkinliğini göstermektedir. Dakikada % 85 Bağıl Nemde 40 dakikalık bir maruziyet, φX174, MS2 ve MNV-1 için en az iki büyüklük düzeninde inakvasyon sağlar. PR772 ve φ6 için% 20 Bağıl Nemde 10 dakika boyunca referans koşullara maruz kalması aynı sonuçları elde etmek için yeterlidir. Diğer sorunlu virüslerin inakvasyonu ve hava sterilizasyonuna ilişkin ek kanıtlar elde etmek ve nihai olarak hastane ortamlarında uygulanması diğer kimyasallara göre daha sağlıklı ve etkilidir. Ozon, hastanede yatan hastalar için ciddi tehditler olan Clostridium difficile, mesiline dirençli Staphylococcus aureus ve vankomisine dirençli enterokoklar dahil olmak üzere anbiyoklere dirençli bakterileri de yok edilebilir. Son olarak, düşük ozon konsantrasyonları, doğal olarak havalandırılan hastane,klinik,eczane ve ambulanslar için kullanılabilir ve bu da HVAC plenumlarına sahip olmayan hastaneler için ek bir avantaj sağlar. Ozon gazı tamamen doğal olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü
tarandan onaylanan tek dezenfektandır. Hiçbir kimsayal ak bırakmaz, havada ortalama 20 dk içerisinde oksijene dönüşür. Ortamdaki tüm kötü kokuları yok eder ve tamamen sağlıklı bir ortam sağlar.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın